Bytový dům Suchdol

Návrh záměrně „rozbíjí“ uvažovanou hmotu navrhovaného objektu na 2 menší části, které odpovídají okolnímu měřítku zástavby. Mezi elementární tvary hlavních hmot (tvarově navazujících na okolní zástavbu) je umístěna lehká celoprosklená část společných komunikačních prostor. Podzemní část objektu tvoří hlavně parkovací plochy a doplňkové části jako zázemí pro technologie, SPA a sklepy. V hlavních hmotách nadzemní části jsou umístěny jednotlivé byty (2×2 na podlaží) o velikosti 2kk až 4kk. V části je využita výška střechy v maximálním rozsahu. Je uvažována s využitím střešní terasy..

Architektonická studie:    2021
Projekt:    2022
Realizace:    ?
Autor studie:   SMASH architekti s.r.o.
Projekt pod hlavičkou ateliéru InPoint s.r.o.