RD New York

Dům se skládá ze 2 základních hmot, kdy obě jsou tvořeny obdélným půdorysem domu se sedlovou střechou. Mezi objekty se nachází společný dvůr. Z čela je objekt uzavřen společnou vjezdovou branou do dvora. 

Architektonická studie:    09/2018
Autor:   SMASH architekti s.r.o.
Akce vydána pod hlavičkou ateliéru InPoint s.r.o.