Fokus Turnov

Návrh umístění objektu vychází z výškových poměrů pozemku, kompozičního umístění a návaznosti na okolí. Budova je umístěna v jihovýchodním rohu pozemku, vchod je tak umístěn v přímé návaznosti na hlavní přístupovou cestu a na kompoziční ose z hlavní ulice. Půdorysně tvar „T“ pak podporuje přirozenou svažitost terénu v největší možné míře a umožňuje co největší využití zahrady jako jednoho prostoru. Na okolní výškovou zástavbu reaguje především systémem prolnutí dvou hmot a z čelního pohledu pak vystupujícím 2.NP v druhém plánu kompozice.

Architektonická studie:    2016
Projekt:    2017
Realizace:    2020
Návrh:   SMASH architekti s.r.o.
Projekt:  SMASH architekti s.r.o.
Akce vydána pod hlavičkou ateliéru InPoint s.r.o.