Rekonstrukce ulice Želetavská

Úkolem bylo udělat z této dříve spíše obslužné ulice atraktivní a živou tepnu BB centra. Zklidněnou obytnou ulici, která jasně dává všem jejím uživatelům svůj prostor, ale zároveň umožňuje téct prostorem a volně propojit všechny body na ulici navázané.

Setkává se zde mnoho paradoxů v samotném zadání. Ulice je obslužná pro velké množství dopravy (vjezdy do garáží), ale zároveň zde usilujeme o maximální zklidnění dopravy. Mezi všemi budovami je čirý ruch a tok lidí, ale ulice byla plná bariér, výškových rozdílů a takové té nevyužité zaplevelené městské zeleně. 

Nejtěžší bylo jasně vymezit ale zároveň prolnout velké toky chodců a pracujících z administraček s dopravou v klidu i pohybu. Vytvořit kolmé vazby přes ulici a především umožnit průchod z dopravní Vyskočilovy ulice do Baarova parku. Velký důraz byl kladen na tvorbu menších zákoutí pro posezení, zábavu, oddych. Díky osvícenému investorovi byl dán důraz i na kvalitu materiálů, výběr mobiliáře a celkové zpracování všech prostor a povrchů. 

Výsledkem je ulice primárně pojednána z několika barev a druhů žuly (kostky, obklady…), kde jednotlivé barvy, hrubosti povrchů a typy dlaždic určují přednost jednotlivých uživatelů prostoru. Například auta přejíždí po řezané tmavé žulové vozovce, chodci užívají plochy z drobné pražské mozaiky. Kde se potkává chodec s autem, tak na přechodech přes komunikaci, na vjezdových přejezdech, je materiál změněn, aby oba uživatelé poznali, že na sebe mají dávat pozor. Parkovací stání jsou pak v dalším druhu materiálu.

To celé je doplněno velkým množstvím stromů, které jsou převážně původní, zachované a nově opatřené kořenovými koši a závlahou. Prostor je vyplněn mnoha plochami pro posezení, vždy s exotického dřeva garapa. Mobiliář je černý a designový z dílny mmcité a nebo naše autorské návrhy. 

Architektonická studie:    02/2018 – 10/2018
Projekt:    12/2018 – 12/2019
Realizace:    2020 – 2022
Autor:   SMASH architekti s.r.o.
Projekt byl realizován v rámci ateliéru In. point architekti