Štítek: novostavba

 • RD New York

  RD New York

  Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu umístěný v malé osadě s názvem New York. Projekt se nachází v CHKO s přísnými požadavky na stavby, zde především s povinností navrhnout dům jako vesnický dům dvorcový. Dům se skládá ze 2 základních hmot, kdy obě jsou tvořeny obdélným půdorysem domu se sedlovou střechou. Mezi objekty se nachází společný…

 • RD Divišovice

  RD Divišovice

  Záměrem projektu je návrh rodinného domu v moderním venkovském stylu na vesnici. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a potřeb moderní rodiny.  Idea návrhu vychází z principu moderního pojetí klasického vesnického domu. Zadáním bylo vytvořit dům, splňující archetyp venkovského stavení. Budova je situována štítem k ulici, umístění je dáno uliční čarou. Jednoduchý symetrický tvar obdélníku…

 • RD Dlouhý Most

  RD Dlouhý Most

  Rodinný dům ve svahu, pro aktivní rodinu.  Koncept domu je založen na tom, že je vložen do svahu, aby splynul s terénem a krajinou. Jedná se o dvoupodlažní dům, který se otvírá směrem na jih do zahrady. Jižní část pozemku je díky domu soukromá a odcloněná od komunikace. Dům je připojen k silnici svou severní…

 • Fokus Turnov

  Fokus Turnov

  Fokus Turnov je centrum sociálních služeb ve městě Turnov.  Návrh umístění objektu vychází z výškových poměrů pozemku, kompozičního umístění a návaznosti na okolí. Budova je umístěna v jihovýchodním rohu pozemku, vchod je tak umístěn v přímé návaznosti na hlavní přístupovou cestu a na kompoziční ose z hlavní ulice. Půdorysně tvar „T“ pak podporuje přirozenou svažitost…

 • Rekreační objekt Květa

  Rekreační objekt Květa

  Rekreační objekt v obci Měřín, kus nad přehradou Slapy, určený pro krátkodobou i dlouhodobou rekreaci.  Na pozemku stála stará spustlá chata, která byla určená k demolici. Její základ se ale stal součástí projektu nové, větší a mnohem pohodlnější chaty. Z čela objektu je patrný rozsah původní chaty (levá část objektu) a objem přistavované části vpravo.…