Štítek: levo

 • Bytový dům Suchdol

  Bytový dům Suchdol

  Bytový dům v Suchdolu o 2 nadzemních podlažích, podkroví a 1 podzemním podlaží  Návrh záměrně „rozbíjí“ uvažovanou hmotu navrhovaného objektu na 2 menší části, které odpovídají okolnímu měřítku zástavby. Mezi elementární tvary hlavních hmot (tvarově navazujících na okolní zástavbu) je umístěna lehká celoprosklená část společných komunikačních prostor. Podzemní část objektu tvoří hlavně parkovací plochy a…

 • Odpočinkové terasy Praha 1

  Odpočinkové terasy Praha 1

  Víceúčelové odpočinkové venkovní terasy, schované uvnitř vnitrobloku poblíž Václavského náměstí na Praze 1.  Záměrem investora bylo využít 2 střechy a 1 prázdný suterénní prostor pro vznik odpočinkových a neformálních míst pro zaměstnance. Všechny terasy jsou skryty ve vnitrobloku, který je tvořen 3 administrativními budovami a okolními bytovými domy.  Terasy jsou tvořeny různými místy pro sezení,…

 • RD Divišovice

  RD Divišovice

  Záměrem projektu je návrh rodinného domu v moderním venkovském stylu na vesnici. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a potřeb moderní rodiny.  Idea návrhu vychází z principu moderního pojetí klasického vesnického domu. Zadáním bylo vytvořit dům, splňující archetyp venkovského stavení. Budova je situována štítem k ulici, umístění je dáno uliční čarou. Jednoduchý symetrický tvar obdélníku…

 • RD Dlouhý Most

  RD Dlouhý Most

  Rodinný dům ve svahu, pro aktivní rodinu.  Koncept domu je založen na tom, že je vložen do svahu, aby splynul s terénem a krajinou. Jedná se o dvoupodlažní dům, který se otvírá směrem na jih do zahrady. Jižní část pozemku je díky domu soukromá a odcloněná od komunikace. Dům je připojen k silnici svou severní…

 • Fokus Turnov

  Fokus Turnov

  Fokus Turnov je centrum sociálních služeb ve městě Turnov.  Návrh umístění objektu vychází z výškových poměrů pozemku, kompozičního umístění a návaznosti na okolí. Budova je umístěna v jihovýchodním rohu pozemku, vchod je tak umístěn v přímé návaznosti na hlavní přístupovou cestu a na kompoziční ose z hlavní ulice. Půdorysně tvar „T“ pak podporuje přirozenou svažitost…

 • Interiér mezonetového bytu

  Interiér mezonetového bytu

  Interiér mezonetového bytu rpo rodinu

 • Rekonstrukce ulice Želetavská

  Rekonstrukce ulice Želetavská

  Ulice Želetavská je souběžná s dopravní tepnou ulicí Vyskočilova a Baarovým parkem. Želetavská prochází mezi velkými administrativními domy BBC centra. Do ulice ústí všechny napojení z garáží administraček, v ulici je řešena doprava v klidu na povrchu a vede tudy mnoho toků pohybu chodců.  Úkolem bylo udělat z této dříve spíše obslužné ulice atraktivní a…

 • Interiér Radotín

  Interiér Radotín

  Interiér bytu pro mladou sportovní rodinu ve starším rodinném domě.  Zadání bylo vyřešit celkem prostorově rozbitý prostor a propojit jednotlivé místnosti do co největší obytné místnosti. Kuchyň je spojena s jídelnou a spíží v 1 místnosti. Samotná kuchyň je tvořena pomyslným portálem.  Nejvíc jsme ladili hlavní obytný prostor, který vypadal spíše jako průchozí chodba s…